Studia I i I stopnia

Studia I i I stopnia

Oferta edukacyjna Wyższej Szkoły Gospodarki obejmuje kilkadziesiąt obszarów studiów licencjackich i inżynierskich przygotowanych w oparciu o potencjał 20 kierunków. Każdy Kandydat znajdzie obszar studiów odpowiadający jego zainteresowaniom, predyspozycjom, zgodny z planami przyszłej kariery zawodowej. Studia licencjackie i inżynierskie zapewniają zdobycie wiedzy i umiejętności w wybranym obszarze, przygotowują do pracy w zawodzie, a ich absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata bądź inżyniera w czasie 6 lub 7 semestrów nauki. Po ich ukończeniu można kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych.
 
Podejmując naukę na naszej uczelni zyskują Państwo nowe możliwości rozwoju, dostęp do specjalistycznej wiedzy oraz solidne przygotowanie do twórczej pracy. Dzięki postanowieniom systemu bolońskiego absolwenci kierunku innego niż ukończony na pierwszym stopniu studiów licencjackich lub inżynierskich mogą korzystać z licznych ułatwień, uzupełniać wykształcenie na innych kierunkach. Studia drugiego stopnia trwają 3 lub 4 semestry, kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.
 
Wykorzystując potencjał naszej uczelni uruchomiliśmy specjalny system studiów, w postaci zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, który pozwoli Studentowi nie tylko zaoszczędzić czas, ale i pieniądze, a także korzystać z nowoczesnej platformy edukacyjnej.
 
Każdy Kandydat na studia pierwszego oraz drugiego stopnia rejestruje się w „Wirtualnej Rekrutacji” - iSAPS. Następnie uiszcza opłatę rekrutacyjną w kwocie 90 zł. na konto Uczelni: 47 1440 1215 0000 0000 0494 1055. Po zaksięgowaniu opłaty rozpoczyna się proces kwalifikacji. Kandydat otrzymuje elektroniczną informację w systemie iSAPS o przyjęciu na studia, a także o terminie podpisania umowy. Dostarczając w ciągu 7 dni komplet dokumentów, w celu podpisania umowy o naukę zachowuje aktualnie obowiązujące zniżki rekrutacyjne.
 
Zaproszenie na podpisanie umowy o studia Kandydat otrzyma w systemie "Wirtualnej Rekrutacji" - iSAPS, po pozytywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
 
Więcej informacji znajdą Państwo na www.oferta.byd.pl

Aktualności

KONTAKT

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Juliana Tuwima 30
76-200 Słupsk

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki